Kierowniczka literacka i rzeczniczka prasowa Teatru Śląskiego

koordynatorka akcji społecznej „Zapraszamy do stołu”

Kierowniczka Dworu w Dołędze

Wiceprezeska Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Dialogu 9/12

kuratorka w Czytelni Sztuki i współtwórczyni galerii Dwie Lewe Ręce

Dyrektorka artystyczna projektu PROwincja

Kierowniczka Wiejskiego Domu Kultury we Frydrychowicach

Kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi

Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie

Prezeska Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie „Trampolina”