Prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”

Prezeska Fundacji Orange

Współwłaścicielka KRĘGLICCY

Prezeska Fundacji OpenArt Projects

Dyrektorka Ośrodka Działań Artystycznych Dorożkarnia

Dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Dyrektorka Nowego Teatru

zastępczyni redaktorki naczelnej „Wysokich Obcasów“

Pełnomocniczka Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ds. Upowszechniania Kultury Filmowej

dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuk