Jadwiga Czartoryska

Prezeska Fundacji Orange

 

Moja praca polega na…

na robieniu rzeczy pozytywnych i użytecznych i ważnych; na uaktualnianiu wizji i misji FO; na budowaniu długoterminowych strategii i partnerstw; na zapewnianiu środków niezbędnych do skutecznego funkcjonowania; na codziennym zarządzaniu Fundacją i respektowaniu dobrych praktyk i standardów; na motywowaniu i inspirowaniu zespołu tak, aby każdy dzień był pełen ciekawych wyzwań.

Zajmuję się tym, ponieważ…

to lubię. Ponieważ Fundacja Orange jest modelową fundacją korporacyjną proponującą mądre działania, oryginalne programy i stabilna współpracę (partnerstwa z organizacjami); bo światły i mądry fundator chce się zaangażować społeczne i finansować budowę społeczeństwa informacyjnego; ponieważ wierzę w rolę i znaczenie organizacji pozarządowych i ich działaniach na rzecz rozwijania postaw obywatelskich i aktywności lokalnych.

Moje największe zawodowe wyzwanie.

Zawsze to, którym się aktualnie zajmuję.

Wymarzona instytucja kultury to…

wielkie małe muzeum, otwarte; gościnne; rozwijajcie pasje do piękna, do artystów, do wiedzy, do kolekcjonerstwa i marzenia aby stać się…Mecenasem.

Kobieta, która mnie inspiruje.

Kobiety głownie kreatywne i odważne…z klasą – kilka znanych i nieznanych i…mądrzy mężczyźni.

Biogram

Jadwiga Czartoryska – Prezeska Fundacji Orange jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Wydział Nauk Społecznych paryskiej Sorbony i francusko-polskie studia podyplomowe SGH & HEC- Podyplomowe Studia Master International de Management et d’Economie. Po roku 1991, już w Polsce organizowała biuro Francusko – Polskiej Izby Handlowej, a następnie Centrum Inwestycji Francuskich w Polsce. Współpracowała również z Ministerstwem Integracji Europejskiej i Polską Agencją Rozwoju Regionalnego (1992–1996), gdzie była współautorem pierwszych programów rozwoju regionalnego finansowanych przez PHARE (Unię Europejską). Później jako dyrektor zarządzający komunikacją instytucjonalną i public relations pracowała m.in. w Fidea Management i Saint-Gobain. W latach 2000–2006 była dyrektorem Instytutu Polskiego w Paryżu. Od roku 2006 związana z Grupą France Telecom. Od kwietnia 2008 Prezes Zarządu Fundacji Orange.

Linki

Fundacja Orange