Anna Sienkiewicz – Rogowska

Pełnomocniczka Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ds. Upowszechniania Kultury Filmowej

 

Moja praca polega na…

Łączeniu dwóch światów: odpowiedzialnej urzędniczki instytucji publicznej i pełnej pomysłów, gotowej do twórczego ryzyka animatorki kultury.

Zajmuję się tym, ponieważ…

W odpowiednim momencie i we właściwym miejscu mogę umiejętnie wykorzystać doświadczenie, naturalne predyspozycje i realizować swoje pasje.

Moje największe zawodowe wyzwanie.

Od dłuższego czasu razem z młodym i energicznym zespołem z PISF oraz grupą współpracujących instytucji, stowarzyszeń, fundacji, nauczycieli i animatorów staramy się nadać edukacji filmowej nowoczesny wymiar. Wykreować jej nowe oblicze, odpowiadające realiom XXI wieku.
Przed nami jeszcze dużo pracy i wiele miejsca na świeże pomysły. Jeśli nam się uda, osiągniemy wspólny sukces w postaci nowego pokolenia polskiej inteligencji – nowoczesnej, wrażliwej na kulturę grupy ludzi tworzących społeczeństwo obywatelskie.

Wymarzona instytucja kultury to…

Instytucja przyjazna i nie zamykająca się w schematach.

Kobieta, która mnie inspiruje.

Nie wymienię jednej, bo wiele jest takich postaci, które dają mi swoją postawą i działaniem napęd do pracy i życia. Mężczyźni również!

Biogram

Anna Sienkiewicz – Rogowska – Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Pracowała w bankowości jako ekspert ds. marketingu. W latach 2001-2005 producentka Festiwalu Filmowego i Artystycznego “Lato Filmów” w Kazimierzu Dolnym. Uczestniczyła w przygotowaniu i organizacji promocji wielu wydarzeń kulturalnych, m.in.: Wystawy Impresjonistów “Od Maneta do Gaugiuna” i wystawy „Transalpinum” w Muzeum Narodowym, a także w realizacji imprez z zakresu special events dla firm komercyjnych. Współpracowała przy produkcji filmów dokumentalnych. Jest wykładowcą na UW i UKSW. Od 2008 roku pracuje w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Kieruje działem upowszechniania kultury filmowej. Nadzoruje m.in.: realizację programów edukacyjnych takich jak Filmoteka Szkolna – skierowanej do szkół średnich oraz Akademia Polskiego Filmu, w której uczestniczą studenci uczelni wyższych. Jest odpowiedzialna za system dotacji dla szkół filmowych, festiwali i przeglądów filmowych, a także za projekty związane z modernizacją i cyfryzacją kin, rekonstrukcją cyfrową filmów, działalnością dyskusyjnych klubów filmowych i Sieci Kin Studyjnych.

Linki

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Filmoteka Szkolna