Marta Białek-Graczyk

Prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”

 

Moja praca polega na…

Jestem prezeską Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę“. Towarzystwo to mój „projekt życia“. Kiedy 12 lat temu zaczynaliśmy działać z Piotrem Stasikiem nie myślałam, że tak się stanie. Z malutkiej organizacji staliśmy się jedną z największych organizacji społeczno-kulturalnych w Polsce. Na co dzień w Towarzystwie pracuje 18 osób, a nasz roczny budżet wynosi niemalże 3 miliony złotych. W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na rozwoju strategicznych działań. Lubię zastanawiać się nad możliwościami rozwoju, szukać sprzyjających okoliczności, łączyć potencjały. Dobrze czuję się w wyznaczaniu ambitnych celów. Reprezentuję Towarzystwo na zewnątrz – biorę udział w debatach, spotkaniach, zabieram głos w sprawach ważnych dla organizacji kulturalnych i naszego sektora. Najbardziej pociąga mnie kreatywne tworzenie nowych pomysłów na programy. Obszarem, w którym czuję się najlepiej jest wspieranie animatorów kultury i sektora kultury. Interesują mnie ludzie, którzy pracują w instytucjach kultury i to jak wspierać instytucje kultury w procesie zmian. Nieustannie poszukuję sposobów na to, by nasze działania wykraczały poza świetne działania projektowe i wypracowywały metody czy systemy możliwe do stosowania przez innych. Szczególnie dumna jestem z zainicjowanej przeze mnie sieci Latających Animatorów Kultury. To już prawie 60 profesjonalistów, którzy co roku wspierają co najmniej 100 animatorów kultury z mniejszych ośrodków – dzieląc się swoimi pomysłami i wiedzą. Często też krytycznie przyglądam się naszym działaniom, patrzę na ich efekty. Na codzień bardzo blisko współpracuję z moimi koleżankami – członkiniami Zarządu – dzielimy się pracą i obszarami naszych aktywności – uzupełniamy się i wspieramy. Żeby nie bujać za bardzo w chmurach – bardzo cenię sobie bezpośrednią pracę z ludźmi – prowadzę sesje coachingowe i warsztaty tworzenia projektów – generator pomysłów. Przez kilka lat dorastałam do roli prezeski Towarzystwa. Początkowo nie mogłam sobie wyobrazić, że będę ją pełnić. Teraz dobrze czuję się w tej roli – mam wiele satysfakcji z pracy, ale też czasem wolałabym schować się za decyzjami kogoś innego…

Zajmuję się tym, ponieważ…

Praca jest także moim pomysłem na życie. Tym, co mnie w życiu nakręca jest poczucie sprawstwa. Dzięki Towarzystwu mogę mieć wpływ na świat, w którym żyję. Rosnę razem z uczestnikami naszych projektów. Cieszę się, że dzięki nam mogą zmieniać świat na lepsze. Dobrze mi z tą rolą akuszerki pomysłów innych osób.

Moje największe zawodowe wyzwanie.

Prowadzenie Stowarzyszenia to codzienne wyzwanie. Czasem mówię, że zarządzanie Towarzystwem to nieustające tkanie patchworku. Wynika to przede wszystkim ze sposobu finansowania takich działań jak nasze. Trzeba być w nieustannej gotowości, stale stawać w konkursie i poddawać się ocenie. Działania Towrzystwa trudno zaplanować w dłuższej perspektywie. Moim wielkim wyzwaniem jest poszukiwanie sposobu na to, żeby uniezależnić się od tego bardzo dużego poziomu niepewności. Jeszcze takiego nie znalazłam…A od niedawna moim wielki wyzwaniem jest wyzwanie tysięcy kobiet – łączenie macierzyństwa i pracy zawodowej. Nie wierzę żadnej kobiecej gazecie, która pisze, że da się to zrobić lekko, łatwo i przyjemnie!

Wymarzona instytucja kultury to…

Miejsce otwarte na ludzi, tworzone przez ludzi, odpowiadające na potrzeby, które widzi wokół. Instyutcja kultury powinna przyglądać się światu i eksperymentować. Idealna instytucja kultury nie może być zbyt twarda ani zbyt płynna. Powinna mieć i elastyczność i odrobinę stabilności. Moja wymarzona instytucja nie może być zbyt wielka – dobrze też żeby działała na ludzką skalę. Musi być instytucją stale uczącą się, stwarzającą pole do refleksji nad swoimi działaniami.

Kobieta, która mnie inspiruje.

Moim wielkim wzorem – klasy, etyki, intelektualnego namysłu nad rzeczywistością i moją osobistą przewodniczną była – nieżyjąca już prof. Hanna Świda-Zięba. Jest dla mnie punktem odniesienia w wielu osobistych decyzjach.

Biogram

Marta Białek – Graczyk – prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, superwizorka linni Otwarty Sektor Kultury, koordynatorka programu “Zoom na domy kultury”. Socjolożka i dziennikarka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Laboratorium Reportażu Collegium Civitas. Autorka projektów społecznych i książek poświęconych animacji kultury i działaniom społecznym. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i zarządzania projektami społecznymi.

Linki

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”

Fot. B. Ryży