Joanna Wyrwa

Prezeska Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie „Trampolina”

 

Moja praca polega na…

Sztuce zmiany. Robieniu wszystkiego, co na początku wydaje się niemożliwe. Poznawanie bliżej ludzi, ich potrzeb i marzeń są w mojej pracy punktem zapalanym dla kolejnych inicjatyw i działań. Staram się budować przestrzeń dla osób, którzy potrzebują nowego spojrzenia na rzeczy znane i doświadczenia w kwestiach dotąd niepoznanych.

Zajmuję się tym, ponieważ…

Czerpię z mojej pracy radość i wierzę, że mogę ją przekazać innym. Bardzo ważne jest dla mnie wspieranie rozwoju twórczego społeczeństwa opartego na szacunku, przyjaźni i tolerancji.

Moje największe zawodowe wyzwanie.

Uwielbiam ciągłe wyzwania, więc trudno wybrać największe.

Wymarzona instytucja kultury to…

Otwarta przestrzeń, stworzona przez i dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Miejsce, które sprzyja integracji i współpracy lokalnych mieszkańców, artystów, rzemieślników, przedsiębiorców, angażujące wszystkie pokolenia w budowanie wspólnego społeczeństwa i wzbogacanie kultury.

Kobieta, która mnie inspiruje.

Kathryn Bolkovac, za odwagę i walkę o godność człowieka.

Biogram

Prezeska Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie „Trampolina”, koordynatorka klubu kulturalnego dla młodzieży TAMGRAM, streetworker. Wulkan energii i nowatorskich rozwiązań; od 5 lat aktywnie działa w przestrzeni nadodrzańskich (i nie tylko) podwórek, w ramach działań streetworkerskich wspierała i pomogła zorganizować wydanie płyty i nagranie teledysku młodzieży z zespołu Nado Squad. Zapisała się na mapie Nadodrza jako aktywistka, animator i warsztatowiec. Community arts, jak i działania „w i z” przestrzenią są jej punktem odniesienia podczas realizacji kolejnych pomysłów.

Linki

Sztuka Zmiany

Trampolina

Joanna Wyrwa współrpacuje z Anną Michalak