Kamera-mówię!
21 Grudzień 2014
Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12

Po doświadczeniach wyniesionych z Młodych Menedżerek Kultury Anna Kozicka zorganizowała w Białymstoku warsztat medialny “Kamera-mówię!” dla kobiet powyżej 18 roku życia, które organizują wydarzenia kulturalne, społeczne, pracują w organizacjach pozarządowych bądź są niezrzeszonymi organizatorkami wydarzeń kulturalnych i społecznych. Wzbudził on duże zainteresowanie i emocje. W ich realizacji pomógł Jacek Ryżyński, który odpowiadał za nagrywanie i montaż. Jedna z uczestniczek już kilka godzin po warsztacie wykorzystała swe nagranie do promocji wydarzenia, którym moderowała! Przeczytajcie relację Ani z jej dotychczasowych działań w ramach programu:warsztat 912 z LAK

Kilkanaście cudownych dni majowych minęło. Jest grudzień: jestem i działam w Białymstoku. Czuję się młodą menadżerką kultury a program nadal trwa. Dzięki niemu przyjechali do Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 Konrad Sobczyk i Agnieszka Olszewska, Latający Animator i Animatorka Kultury Stowarzyszenia Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Podczas dwukrotnych warsztatów rozmawialiśmy i rozmawiałyśmy o tym co się u nas wydarzyło podczas ostatnich 5 lat, a byśmy pragnęli i pragnęły, by się pojawiło. Mamy zamiar kontynuować tego typu spotkania ewaluujące nasze funkcjonowanie. Cieszę się.

Współpracuję z redakcją Wysokich Obcasów. W październiku opublikowano mój pierwszy tekst o dziewczynach: Hannie, Annie i Magdzie z Muzeum Woli. Laboratorium miasta. Duma. Dwa kolejne czekają na napisanie. Wiele przede mną. Czuję się młodą menadżerką kultury!