plakat net-01
28 Listopad 2014
Domówka w kulturze

W ramach lotów Animatorów Kultury Basia Pasterak wraz w Martą Morawską zaplanowały działanie w Wiejskim Domu Kultury we Frydrychowicach.

Zależy im, by przetestować dom kultury w roli centrum społeczności, pokazać, że mieszkańcy też mogą mieć wpływ na to, co się w nim dzieje. WDK leży obok ośrodka zdrowia, po sąsiedzku z przedszkolem i biblioteką. Ważne by wszyscy mogli współtworzyć wydarzenia, spotkać się w kawiarni sąsiedzkiej, choćby czekając na dzieci, które są w tym czasie na przykład  na zajęciach tanecznych.

Dom kultury nie jest tylko dla dzieci i seniorów, ale odbiorcami jego działań mogą być wszyscy mieszkańcy. Przy okazji różnych otwartych warsztatów uczestnicy podpytywani będą na temat przestrzeni, w której rozgrywają się poszczególne wydarzenia. Działanie ma na celu próbę uporządkowania funkcji przestrzeni, żeby usprawnić komunikację i poprawić funkcjonalność pomieszczeń. Przygotowane robocze aranżacje poszczególnych wnętrz przedstawią je w nowym świetle, zachęcą odbiorców do współuczestniczenia w tworzeniu tych miejsc. Przy reorganizacji pomagają członkinie Fundacji Aniamtornia – twórcze działania, której prezeską jest Basia Pasterak.