prezeska zarządu Fundacji MaMa

dyrektor artystyczna Teatru Studio im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie

dyrektor programowa ds. design w School of Form

redaktor naczelna "Wysokich Obcasów"

dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych Dorożkarnia

prezeska zarządu Stowarzyszenia Praktyków Kultury

dyrektor programowa American Film Festival

prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana

kuratorka Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni

dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuk