Bogna Świątkowska

prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana

Moja praca polega na…

Kiedy jestem pytana, czym się w Bęcu zajmujemy, coraz częściej odpowiadam, że interesuje nas wszystko. Choć siłą rzeczy jest to zainteresowanie płytkie, inicjujące – polega na podniesieniu tematu, zaproszeniu do dyskusji, włączeniu do pracy specjalistów. Praktykujemy postawę humanistyczną. To brzmi górnolotnie, a polega na łączeniu – nurtu akademickiego, z artystycznym i społecznym. Nasza praca to znajdowanie tych zjawisk, które aktualnie są – lub w najbliższej przyszłości staną się – istotną częścią debaty publicznej. Bez względu na to, czy chodzi o przestrzeń publiczną, czy o kategorie intelektualne, to podstawą naszej pracy jest ciekawość świata. Tworzymy komunikaty na tematy bardzo złożone, ale w sposób dostępny dla jak najszerszego grona odbiorców. Chcemy otwierać ludzi na siebie, na tematy, na łączenie dyscyplin.

Zajmuję się tym, ponieważ…

…zakładając Bęc Zmianę wydawało mi się, że nikt nie zajmuje się tym, co mnie interesuje. Chciałam założyć organizację-instytucję, która skupiałaby się na tym, co aktualne; która nie relacjonowałaby teraźniejszości z opóźnieniem mediów masowych, ani nie reagowała tak opieszale, jak instytucje publiczne. Chciałam założyć organizację, która śledziłaby wydarzenia kulturalne na bieżąco, która byłaby ich uczestnikiem, inicjatorem i sejsmografem pokazującym co się aktualnie dzieje.

Moje największe zawodowe wyzwanie.

Mamy strukturę poziomą i pionową – moją rolą bywa podejmowanie decyzji, ale bardzo zależy mi, abyśmy wszyscy byli częścią tego samego organizmu, aby bardziej stworzyć tutaj pewną wspólnotę niż hierarchię. Staram się wycofywać ze wszystkich tych pozycji, które normalnie zajmuje szef. Odmawiam funkcji zarządczo-kontrolującej. Cieszy mnie, gdy moi współpracownicy działają samodzielnie, gdy sami pilnują swojej dyscypliny. Wtedy jesteśmy rzeczywiście zespołem. Jednocześnie jesteśmy bardzo różnorodni – to suma indywidualności o silnych osobowościach, dlatego czasami dochodzi między nami do spięć. Mimo to, udaje nam się robić różne rzeczy razem, a nie osobno.
Poza tym, nieustającym wyzwaniem jest bycie uważnym. To nie jest cel, który można osiągnąć – to jest stan, w którym się bywa. Wybieramy tematy, które uznajemy za istotne społecznie, w sposób autorski. Staramy się być świadomi siebie i miejsca, w którym żyjemy – i to nam daje prawo do tego, aby dzielić się tym, co uznajemy za ważne. Moim zdaniem samoświadomość jest warunkiem koniecznym wytwarzania dobra – indywidualnego i społecznego. A w gruncie rzeczy o to chodzi – aby czynić dobro.

Wymarzona instytucja kultury to…

W Bęcu programowo sprzeciwiamy się instytucjonalizacji, profesjonalizacji, biurokratyzacji i tym wszystkim innym “-acjom”, które powodują, że praca organizacji pozarządowej czy instytucji staje się ustabilizowana, uporządkowana, daje poczucie ciągłości i bezpieczeństwa tym, którzy dla niej pracują. Odrzucając te wszystkie elementy, jesteśmy w sytuacji ciągłych zmiennych. Do tego stopnia, że innym, którzy nas obserwują, wydaje się to nie do zniesienia. Byliśmy też jako organizacja wielokrotnie badani – wszystkie te badania zawsze miały ten sam wniosek: coś co jest tak zorganizowane, nie ma prawa istnieć. A jakoś jednak Bęc się trzyma.

Kobieta, która mnie inspiruje.

Żadna kobieta nie była dla mnie wzorem pozytywnym – były natomiast wzory negatywne, bardzo ważne, pozwalające mi określić, czego nie chcę w życiu. Co nie znaczy, że nie dostrzegam ciekawych, kobiecych osób wokół mnie.

Biogram

Bogna Świątkowska – założycielka Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, z którą zrealizowała szereg projektów interdyscyplinarnych, m.in. Nowy Dizajn Miejski, Synchronicity, Wolny Uniwersytet Warszawy, Ekspektatywa. Promotorka młodej sztuki polskiej, architektury oraz dizajnu. Współkuratorka i kuratorka wystaw (m.in. „Coś które nadchodzi. Architektura XXI wieku”, „Chwała miast. Promocja miast przez architekturę”), a także licznych projektów zrealizowanych przez Fundację Bęc Zmiana, m.in. Eksperyment nie może być kontynuowany (2012), Kolekcja publiczna sztuki m.st. Warszawy (2012). Redaktorka wielu książek wydanych przez Fundację Bęc Zmiana. Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st Warszawy. Założycielka i wydawca ogólnopolskiego magazynu kulturalnego „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998-2001), wicenaczelna tygodnika „Przekrój” (2003). Autorka licznych tekstów, wywiadów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej.

Linki

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Wywiad z Bogną Świątkowską w portalu ngo.pl

Bogna Świątkowska jest mentorką Uli Szwed.