anna_pasek
26 Marzec 2013
Przedstawiamy mentorki: Anna Michalak

Anna Michalak jest twórczynią Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Dorożkarnia w Warszawie – “Dorożkarnia stała się znakiem jakości – jest oceniana bardzo wysoko, ma pozycje lidera animacji kultury, jest przywoływana jako przykład instytucji modelowej. To sukces, ale także duże zobowiązanie. Mamy wobec siebie duże wymagania”. Zarządzanie prężną i autorską instytucją łączy nieprzerwanie z zadaniami instruktor teatralnej i działaniami eksperckimi. Współtworzy i rozwija Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.